Lubelskie Partnerstwo

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Złożone i wieloaspektowe problemy, dotykające pojedyncze osoby, konkretne rodziny, czy inne grupy korzystające z pomocy społecznej, wymagają zaangażowania i współpracy profesjonalistów różnych instytucji i organizacji sektora publicznego, rynkowego, czy pozarządowego. Żaden z sektorów nie powinien być traktowany priorytetowo, żaden z nich nie powinien też dominować, wszystkie są „równouprawnione” do kształtowania polityki społecznej. Każdy z nich pełni określone funkcje, dzięki czemu mogą się one wzajemnie uzupełniać, co możliwe jest jedynie w klimacie współpracy partnerskiej.

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej zostało zawiązane w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej „KOZIOŁEK”, która wyszła z założenia, że rozwój ekonomii społecznej w Lublinie - przedsiębiorstw społecznych w dużej mierze jest uzależniony od przyjaznego klimatu i dobrej współpracy przedsiębiorstw społecznych z podmiotami sektora publicznego, biznesowego i pozarządowego. Budowanie takiej współpracy jest niezwykle ważne, gdyż raz skapitalizowane relacje społeczne mogą okazać się przydatne przy innej okazji. Bez właściwie ukształtowanych relacji z podmiotami zewnętrznymi, przedsiębiorstwa społeczne często nie są w stanie skutecznie realizować własnych celów, a także rozwiązywać problemy społeczne. Członkowie tych przedsiębiorstw, którzy jeszcze niedawno doświadczali wykluczenia społecznego, potrzebują oparcia społecznego. Tylko współdziałanie może dać szersze i wymierne korzyści zarówno podmiotom ekonomii społecznej, jak i lokalnym wspólnotom, którym powinny służyć, a zwłaszcza osobom zmarginalizowanym. Współpraca sprzyja tworzeniu wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za wykonywane działania.
(Opr. A. Biały, Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej: szanse i zagrożenia działań wspólnotowych, s. 1-2.)

Lubelskie Partnerstwo (LPNRzRES) powstało w odpowiedzi na potrzebę współpracy i zostało uformowane przez różne lokalne instytucje publiczne, rynkowe, jak i pozarządowe.


Instytucje zainteresowane przystąpieniem do Lubelskiego Partnerstwa (eS) zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami oraz kontakt z sekretarzem lub z biurem Partnerstwa.

Sekretarz Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej:
Ewelina Jocek

Biuro Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej:
Biuro FLOP
ul. 3go mają 10/6
20-078 Lublin

w budynku Szkoły Języków Europejskich UNIVERSUS
tel. 81 534 70 04
e-mail: partnerstwoeslublin@gmail.com


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja Ideowa

Deklaracja Powołania

Deklaracja Przystąpienia

NewsLetter
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dodaj swój adres e-mail do naszej bazy.
PartnerzyKontakt
Lubelskie Partnerstwo
na Rzecz
Rozwoju Ekonomii Społecznej


Biuro FLOP
3go maja 10/6
20-078 Lublin

tel.
81 534 70 04

e-mail:
partnerstwoeslublin@gmail.com